ثبت شکایات

در صورت بروز هرگونه شکایت از نحوه ثبت سفارش، تحویل یا مراحل سفارش، مراتب را به یکی از روش های زیر اعلام نمایید.

- ارسال ایمیل به orders@ojenili.com

- تماس با تلفن 000 204 42 - 021