جستجو

اطلاعات قانونی و نکات حقوقی

اظهارنامه
اطلاعات قانونی و نکات حقوقی
وبسایت اینترنتی ojenili.com توسط مجتمع چاپ و صحافی اوج نیلی اداره می‌شود.
آدرس پستی:
ایران، تهران
خیابان مطهری، خیابان مفتح شمالی، کوچه بخشی موقر، پلاک 40، واحد 7
کدپستی : 1553833511
دفتر قانونی اوج نیلی:
ایران، تهران
خیابان مطهری، خیابان مفتح شمالی، کوچه بخشی موقر، پلاک 40، واحد 7
آدرس ایمیل:
service@ojenili.com
اطلاعات:
About us | درباره ما
خط تلفن خدمات مشتریان:
000 204 42 - 021
از شنبه تا پنج شنبه | 8 صبح الی 19 بعد از ظهر
دورنگار:
800 204 42 - 021
مدیران:
حمید خسروی
حامد خسروی
شماره ثبت پروانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | اداره کل چاپ و نشر:
ثبت شده در اداره کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبتی ..............  و به تاریخ 91/2/16
شماره ثبت مالیات بر ارزش افزوده: .......................................
آدرس اینترنتی شرایط و ضوابط عمومی:
برای مشاهده شرایط و ضوابط عمومی اینجا کلیک کنید.
رد ضمانت
اطلاعات این وبسایت کاملا بررسی شده و مرتبا به روز می شود، گرچه که هیچ ضمانتی برای کامل، دقیق و به‌روز بودن آن وجود ندارد. همه‌ی اطلاعات می‌تواند در هر زمانی و بدون اطلاع قبلی، پاک و یا تغییر داده شوند.
علی‌رغم نظارت و کنترل دقیق و موشکافانه بر محتوای این وبسایت، ما نسبت به محتوای دیگر لینک‌ها تعهدی نداریم. در صورتی که دیگر وبسایت‌ها به وبسایت اوج نیلی لینک داده‌ باشند، این امر موجب انتقال مسئولیت محتوای آنها به وبسایت ojenili.com نمی‌شود و اوج نیلی هیچ تعهدی نسبت به محتوای آنها بر عهده نمی‌گیرد.