سربرگ

قیمت سربرگ خود را به صورت آنلاین محاسبه کرده و سفارش خود را ثبت کنید.

ابعاد سفارش
تیراژ
متریال و جنس کاغذ
تعداد رو
نوع چاپ

پردازش

برش دور گرد
سرچسب
طلاکوب
برجسته

تولید و تحویل

در صورت پرداخت و ارسال سند گرافیکی پیش از ساعت 5 بعدازظهر، سفارش شما در روز جاری وارد مرحله چاپ و تولید خواهد شد.

خدمات

طراحی
بررسی سند گرافیکی
نمونه گیری
ذخیره سازی و آرشیو فایل
تخفیف اسپانسرینگ
تعداد نشانی تحویل محصول
متریال سازگار با محیط زیست