قالب های استاندارد ویدئو
قیمت فاکتور فروش مورد نظر خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید.

ابعاد سفارش
تعداد نسخه
تیراژ
متریال و جنس کاغذ
تعداد رو
نوع چاپ
خدمات تکمیلی
شماره و ترتیب
پرفراژ
صحافی
تولید و تحویل
خدمات
طراحی
بررسی فایل گرافیکی
نمونه گیری
ذخیره سازی فایل
تخفیف اسپانسرینگ
تعداد نشانی تحویل محصول
متریال سازگار با محیط زیست