قالب های استاندارد ویدئو
قیمت کلاسور و زونکن مورد نظر خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید.

ابعاد سفارش
تیراژ
متریال و جنس کاغذ
تعداد رو
نوع چاپ رویه
نوع چاپ تویه
پردازش
سلفون آستر رویه
یو.وی آستر رویه
سلفون آستر تویه
یو.وی آستر تویه
جا انگشتی
کارت شناسه عطف
جیب روی عطف
تولید و تحویل
خدمات
طراحی
بررسی فایل گرافیکی
نمونه گیری
ذخیره سازی فایل
تخفیف اسپانسرینگ
تعداد نشانی تحویل محصول
متریال سازگار با محیط زیست