فرم درخواست همکاری با اوج نیلی

* جنسیت
* نام
* نام خانوادگی
* تاریخ تولد
* وضعیت تاهل
تعداد فرزند (در صورت تاهل)
* تلفن همراه
* تلفن تماس
* ایمیل
آدرس لینکدین
*
به نظر خودتان چقدر عجیب و غریب هستید؟
*
اگر بخواهید خودتان را تنها در یک کلمه توصیف کنید، آن کلمه چه خواهد بود؟
*
تاثیرگذارترین اتفاق زندگی تان چه بوده است؟
فایل رزومه / نمونه کار