استند پاپ آپ

استند پاپ آپ پارچه ای منحنی
استند پاپ آپ پارچه ای منحنی
3 روز کاری
قیمت از 0 تومان سفارش محصول
استند پاپ آپ پارچه ای تخت
استند پاپ آپ پارچه ای تخت
3 روز کاری
قیمت از 0 تومان
سفارش محصول
استند پاپ آپ پارچه ای ای اس
استند پاپ آپ پارچه ای ای اس
3 روز کاری
قیمت از 0 تومان
سفارش محصول
استند پاپ آپ سه در یک
استند پاپ آپ سه در یک
3 روز کاری
قیمت از 0 تومان
سفارش محصول
استند پاپ آپ سه در دو
استند پاپ آپ سه در دو
3 روز کاری
قیمت از 0 تومان
سفارش محصول
استند پاپ آپ سه در سه
استند پاپ آپ سه در سه
3 روز کاری
قیمت از 0 تومان
سفارش محصول
استند پاپ آپ سه در چهار
استند پاپ آپ سه در چهار
3 روز کاری
قیمت از 0 تومان
سفارش محصول
استند پاپ آپ سه در پنج
استند پاپ آپ سه در پنج
3 روز کاری
قیمت از 0 تومان
سفارش محصول
استند پاپ آپ چهار در چهار
استند پاپ آپ چهار در چهار
3 روز کاری
قیمت از 0 تومان
سفارش محصول
استند پاپ آپ چهار در پنج
استند پاپ آپ چهار در پنج
3 روز کاری
قیمت از 0 تومان
سفارش محصول
استند پاپ آپ چهار در شش
استند پاپ آپ چهار در شش
3 روز کاری
قیمت از 0 تومان
سفارش محصول
استند پاپ آپ چهار در هفت
استند پاپ آپ چهار در هفت
3 روز کاری
قیمت از 0 تومان
سفارش محصول
استند پاپ آپ محصول
استند پاپ آپ محصول
3 روز کاری
قیمت از 0 تومان
سفارش محصول
استند ستون
استند ستون
3 روز کاری
قیمت از 0 تومان
سفارش محصول

قابل توجه شما دوستان عزیز

محصولات عمومی
به مجموعه فایل های چاپی که به علت پایین آوردن هزینه ها به صورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند محصولات عمومی گفته می شود.

لازم به ذکر است هر محصول عمومی دارای میانگین رنگی خاص می باشد و رنگ ها بر اساس رنگ قالب فرم چاپی تنظیم میشود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ میشود، با 15% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد.

به علت تغییر مداوم مواد اولیه ( کاغذ-مرکب- روکش ها...) و همچنین تفاوت میانگین رنگی در هر فرم سفارشات شما در محصولات عمومی که حتی با اختلاف یک فرم چاپ شده اند با هم قابل مقایسه نخواهد بود.(اختلاف محصولات عمومی از چاپ تا چاپ 30% خواهد بود).

شما میتوانید قبل از سفارش نمونه جنس ها را بررسی نمایید اما به یاد داشته باشید بافت و ضخامت کاغذ، کاور لمینیت و همچنین کیفیت چسبندگی لیبل ها در برند های مختلف، متفاوت است و خرید مجتمع بر اساس موجودی بازار می باشد لذا هنگام سفارش این مهم را در نظر بگیرد.

توصیه مهم: توجه داشته باشید نوع سفارش خود را با توجه به حساسیت و اهمیت کارتان مشخص کنید. لازم به ذکر است کیفیت سفارشات ( به لحاظ رنگ و کاغذ و...) در محصولات عمومی با یک محصول اختصاصی قابل مقایسه نخواهد بود.

×