گروه مشاورین پایدار GMP

"گروه مشاورین پایدار" نماینده ی انحصاری برند "کلینت" مربوط به تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی است که از آژانس تبلیغاتی "اوج نیلی" خواست تا در خصوص امور تبلیغاتی و بازاریابی با ایشان همکاری کند.

در همین راستا، "اوج نیلی"، اوراق اداری این گروه را طراحی و چاپ کرد و انتخاب نام اختصاری GMP پیشنهادی بود که این آژانس تبلیغاتی ارایه داشت و مورد قبول واقع شد.

موکاپ اول
موکاپ دوم
موکاپ سوم

برای معرفی "گروه مشاورین پایدار" بعنوان تنها نماینده انحصاری برند کلینت در ایران، پس از عکاسی و تولید محتوای متنی و بصری و در ادامه بومی سازی، یک کاتالوگ جامع و یک کاتالوگ مختصر و نیز بروشوری توسط آتلیه آژانس تبلیغاتی "اوج نیلی" تهیه شد.

همچنین آگهی هایی را برای این گروه جهت درج در جراید ساختمانی و به منظور کمک در فروش این شرکت بازرگانی طراحی و ارایه دادیم.

موکاپ چهارم