مجتمع صنعتی ساختمانی الیت

"الیت هاوس" از جمله پروژه های خاص منطقه یک تهران بود که با توجه به پیشینه، تجربه و ایده پردازی های خوب "اوج نیلی" در صنعت ساختمان، این آژانس تبلیغاتی جهت ارایه مشاوره، معرفی و فروش این مجموعه ساختمانی برگزیده شد.

هویت بصری و طراحی لوگو
کدهای رنگی

خلق هویت بصری و استانداردسازی در قالب طراحی لوگو و نیز تهیه محتوای متنی و بصری و سپس طراحی کاتالوگی در 4 لت به صورت پشت و رو برای معرفی هر چه بهتر این مجموعه ساختمانی، از جمله همکاری های آتلیه "اوج نیلی" با این پروژه بود.

موکاپ بروشور الیت
موکاپ بروشور الیت 2